HẠT ĐIỀU RANG MUỐI VIỆT Á BẢNG GIÁ THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

Giá liên hệ

Hạt điều rang muối gói giấy 50gr

 • Hạt Điều vỏ lụa rang muối Việt Á, loại A.
 • – Thành phần: 100% Hạt Điều loại 1 nguyên chất, vỏ lụa đã rang.!
 • – Khối lượng: 50 gram/ 1 hộp.
 • – Xuất sứ: TX.Phước Long – Bình Phước
 • – Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. bạn nên sử dụng hết trong vòng 2 – 5 ngày sau khi mở hộp hạt mới đảm bảo độ giòn, ngon!.
Đặt mua
Giá liên hệ

Hạt Điều rang muối hộp tròn 250gr

 • Hạt Điều vỏ lụa rang muối Việt Á, loại A.
 • – Thành phần: 100% Hạt Điều loại 1 nguyên chất, vỏ lụa đã rang.
 • – Khối lượng: 250 gram/ 1 hộp.
 • – Xuất sứ: TX.Phước Long – Bình Phước
 • – Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. bạn nên sử dụng hết trong vòng 2 – 5 ngày sau khi mở hộp hạt mới đảm bảo độ giòn, ngon!.
Đặt mua
Giá liên hệ

Hạt điều rang muối hộp tứ giác 300gr

 • Hạt Điều vỏ lụa rang muối Việt Á, loại A.
 • – Thành phần: 100% Hạt Điều loại 1 nguyên chất, vỏ lụa đã rang.!
 • – Khối lượng: 300 gram/ 1 hộp.
 • – Xuất sứ: TX.Phước Long – Bình Phước
 • – Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. bạn nên sử dụng hết trong vòng 2 – 5 ngày sau khi mở hộp hạt mới đảm bảo độ giòn, ngon!.
Đặt mua
giá liên hệ

Hạt điều rang muối hộp hạt xoài 350gr

 • Hạt Điều vỏ lụa rang muối Việt Á, loại A.
 • – Thành phần: 100% Hạt Điều loại 1 nguyên chất, vỏ lụa đã rang.!
 • – Khối lượng: 350 gram/ 1 hộp.
 • – Xuất sứ: TX.Phước Long – Bình Phước
 • – Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. bạn nên sử dụng hết trong vòng 2 – 5 ngày sau khi mở hộp hạt mới đảm bảo độ giòn, ngon!.
Đặt mua
giá liên hệ

Hạt điều rang muối hộp hạt xoài 400gr

 • Hạt Điều vỏ lụa rang muối Việt Á, loại A.
 • – Thành phần: 100% Hạt Điều loại 1 nguyên chất, vỏ lụa đã rang.
 • – Khối lượng: 400 gram/ 1 hộp.
 • – Xuất sứ: TX.Phước Long – Bình Phước
 • – Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. bạn nên sử dụng hết trong vòng 2 – 5 ngày sau khi mở hộp hạt mới đảm bảo độ giòn, ngon!.
Đặt mua
Giá liên hệ

Hạt Điều rang muối hộp tròn 500gr

 • Hạt Điều vỏ lụa rang muối Việt Á, loại A.
 • – Thành phần: 100% Hạt Điều loại 1 nguyên chất, vỏ lụa đã rang.
 • – Khối lượng: 500 gram/ 1 hộp.
 • – Xuất sứ: TX.Phước Long – Bình Phước
 • – Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. bạn nên sử dụng hết trong vòng 2 – 5 ngày sau khi mở hộp hạt mới đảm bảo độ giòn, ngon!.
Đặt mua
Giá liên hệ

Hạt điều rang muối hộp vuông cao 500gr

 • Hạt Điều vỏ lụa rang muối Việt Á, loại A.
 • – Thành phần: 100% Hạt Điều loại 1 nguyên chất, vỏ lụa đã rang.!
 • – Khối lượng: 500 gram/ 1 hộp.
 • – Xuất sứ: TX.Phước Long – Bình Phước
 • – Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. bạn nên sử dụng hết trong vòng 2 – 5 ngày sau khi mở hộp hạt mới đảm bảo độ giòn, ngon!.
Đặt mua