Chủ sở hữu website

1. Thông tin về chủ sở hữu website (Chi tiết: Điều 29)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT Á

Địa chỉ: Khu phố Bình Giang 1, Phường Sơn Giang, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: 0985825515
Email:  hatdieurangmuoivieta@gmail.com
Website: www.hatdieurangmuoivieta.com

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3800822131 ngày cấp lần thứ 4, 15/04/2020. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước